Wolfram|Alpha WidgetsOverviewTourGallerySign In

Search results for "Krystian_Karczynski"

Granice funkcji

Added Mar 10, 2014 by Krystian_Karczynski in Mathematics

Prosty kalkulator do granicy funkcji jednej zmiennej.

Granice funkcji

Added Mar 10, 2014 by Krystian_Karczynski in none

Enter a description of your widget (e.g. what it does, what input to enter, what output it gives, and how it is useful).


Dziedzina

Added Feb 20, 2014 by Krystian_Karczynski in Mathematics

Prosty kalkulator wyznaczający dziedzinę funkcji.

Pochodne czastkowe

Added Feb 18, 2014 by Krystian_Karczynski in Mathematics

Prosty kalkulator do obliczania pochodnych I rzędu z funkcji dwóch zmiennych.


Problem urodzinowy

Added May 14, 2012 by Krystian_Karczynski in Mathematics

Oblicza prawdopodobieństwo, że w danej grupie n osób co najmniej dwie z nich mają urodziny w ten sam dzień.

Całki nieoznaczone

Added Apr 25, 2012 by Krystian_Karczynski in Mathematics

Kalkulator do całek nieoznaczonych


Szeregi

Added Nov 9, 2011 by Krystian_Karczynski in Mathematics

Widget do obliczania sumy szeregu.

Równania Różniczkowe

Added Aug 5, 2011 by Krystian_Karczynski in Mathematics

Kalkulator do równań różniczkowych


Kalkulator do calek potrojnych

Added Jun 14, 2011 by Krystian_Karczynski in Mathematics

Spolszczenie kalkulatora do całek potrójnych


12 of 13|Load More »