pi - 12/sqrt(130)*log((2+sqrt(5))*(3+sqrt(13))/sqrt(2))