x= 8/ { 4/ [sqrt{ (sqrt(5) +1)/2}]} - { 4/ [sqrt{ (sqrt(5) +1)/2}]} /2