sqrt((earth geopotential)/(6378 km))*(sqrt((1+200/6378)/(1+100/6378)) + (sqrt((1/(1+200/6378))) - sqrt(1/((1+200/6378)*(1+100/6378)))))