if x^2(sqrt(9-x^2)+sqrt(25-x^2)+sqrt(49-x^2))=sqrt(9-x^2)*sqrt(25-x^2)*sqrt(49-x^2), then 2(sqrt(9-x^2)+sqrt(25-x^2)+sqrt(49-x^2))