Im((1/6)*ln(1/2+1/2*I)*((3*I)*Pi*ln(1/2+1/2*I)-ln(1/2+1/2*I)^2+2*Pi^2))