WolframAlpha computational knowledge AI
0.1·10=0.1·v+1·V; .2·.1·10=.2·.1·v+.5·ω; .1·100=.1·v^2+.5·ω^2+1·V^2