WolframAlpha computational knowledge AI
0.1·10=0.1·v+1·V; .2·.1·10=.2·.1·v+ω/12; .1·100=.1·v^2+ω^2/12+1·V^2