-9.05119*10^13/Sqrt[x^2+2.304*10^17]==0.5 m*v^2 where m=59,x=5.5*10^8