ベクトル{1/(sqrt(6)) ,2/(sqrt(6)) ,1/(sqrt(6))}, {1/(sqrt(3)), -1/(sqrt(3)), 1/(sqrt(3))}, {1/(sqrt(2)) ,0 ,-1/(sqrt(2))}