WolframAlpha computational knowledge AI
plot 3750/v+0.026*1800*9.8+0.27*1.3*3*v^2/2,3750/v,0.026*1800*9.8,0.27*1.3*3*v^2/2 from 0 to 60